Styrelsen

Vi är för närvarande sex stycken i styrelsen. Vilka vi är kan ni läsa om här nedan.

Valberedningen jobbar med att rekrytera fler till detta år. Om ni själva eller känner någon som skulle vara intresserad av att ingå i styrelsen hör av er till våran ordförande Karin Johansson.